نویسنده = غلامرضا کشاورز حداد
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز اثرات سرریز جرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی در کشورهای مناپ (رهیافت رگرسیون پانل فضایی)

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-108

مهناز سعیدی کیا؛ نظر دهمرده؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ مرضیه اسفندیاری