کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 9
1. رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-78

عباس سرافرازی؛ مریم ابراهیمی


2. وجوه غالب در ارزیابی تاریخ‌نگاری های محلی فارسی شبه‌قاره

دوره 9، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 79-96

محمدحسین ریاحی؛ سیداحمد عقیلی


3. زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 47-66

رضا رضایی؛ محمد شیخ


4. تاثیر زبان عربی بر شعر نظیری نیشابوری

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 65-84

صغرا فلاحتی


5. کهن ترین نسخه خطی کتابخانه گنج بخش درطب

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 107-130

علی پدرام میرزایی


6. کشمیر و زبان فارسی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 139-160

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی


9. جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 67-98

مرتضی فلاح