کلیدواژه‌ها = خسارت
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سببیت سبب مجمل در حقوق ایران ،انگلستان و هندوستان

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-66

علی روانان