کلیدواژه‌ها = جهان ‌بینیِ ایرانی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ ساختارِ مرزبان‌نامه و کلیله‌ودمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان)

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-194

یعقوب فولادی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ