کلیدواژه‌ها = مسجد
تعداد مقالات: 3
1. گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

اسماعیل زارع بهتاش


2. ابنیۀ هند (مرقّعی در معرّفی فضاهای شهری احمدآباد هند)

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-24

محمود حسن آبادی