کلیدواژه‌ها = صفویان
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی مهاجرت صوفیان ایرانی به شبه‌قاره در عصر صفوی

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-136

مهدی فیضی‌سخا


2. پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 151-167

سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ ثریا شریفی نژاد