کلیدواژه‌ها = گورکانیان هند
تعداد مقالات: 4
2. پزشکان ایرانی در دربار گورکانیان هند

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 239-263

رضا واثق عباسی؛ حمید شمس الدین


4. پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 151-167

سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ ثریا شریفی نژاد