موضوعات = مطالعات منطقه ای
تعداد مقالات: 5
1. مروری توصیفی تحلیلی برتفسیر عبد الماجد دریابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

مهرناز گلی؛ محمد بزرگزاده


2. گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

اسماعیل زارع بهتاش


3. اهمیت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید گراوند؛ ثریا میرزایی


4. بررسی مقایسه ای کیفیت محیط کسب و کار در ایران و کشورهای شبه قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مرجان رادنیا


5. آنالیز اثرات سرریزجرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی درکشورهای مناپ؛ رهیافت رگرسیون پانل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

مهناز سعیدی کیا؛ نظر دهمرده؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ مرضیه اسفندیاری