موضوعات = مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز اثرات سرریزجرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی درکشورهای مناپ؛ رهیافت رگرسیون پانل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

مهناز سعیدی کیا؛ نظر دهمرده؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ مرضیه اسفندیاری