دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مروری توصیفی تحلیلی برتفسیر عبد الماجد دریابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

مهرناز گلی؛ محمد بزرگزاده


2. بررسی مقایسه ای کیفیت محیط کسب و کار در ایران و کشورهای شبه قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1397

مرجان رادنیا


3. آنالیز اثرات سرریزجرم و جنایت و تروریسم بر مخارج عمومی درکشورهای مناپ؛ رهیافت رگرسیون پانل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

مهناز سعیدی کیا؛ نظر دهمرده؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ مرضیه اسفندیاری


4. مقایسه مولفه های توسعه پایدار و احقاق حقوق شهروندی در ایران و افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1398

سعید محمدی صادق


5. جایگاه دیپلماسی فرهنگی در سیاست‌خارجی هند؛ "منابع و چشم انداز آینده"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

مهرداد عله پور؛ عبدالمجید سیفی


6. اهمیت مندله و نقش معرفت شناسی آن در منازل سلوک در طریقت وجره یانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید گراوند؛ ثریا میرزایی


7. گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

اسماعیل زارع بهتاش


8. همگرایی ناتو و هند و اثرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

محمود واثق؛ محمدباقر قالیباف؛ مجید غلامی


9. بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

علیرضا آبین؛ احسان سامانی


10. مطالعه تطبیقی مسجد رنگونی‌ها با مساجد امام اصفهان و کوصومبا بنگلادش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

بهزاد وثیق


11. بررسی عناصر داستانی در منظومۀ «عصمت نامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

زهره طهرانی پور؛ رضا اشرف زاده؛ حسن بساک


12. روش‌شناسی ابوریحان بیرونی در کتاب فی‌تحقیق ماللهند و آثارالباقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

فاطمه رستمی


13. ارائه استراتژی‌های توسعه منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و تاثیر آن در اقتصاد منطقه و کشورهای شبه‌قاره هند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

حامد آرامش؛ مهیم شیهکی تاش؛ علی اصغ ر تباوار؛ سهیلا کشاورز


14. بررسی دیدگاه رابیندرانات تاگور و استلزامات تربیتی ایشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

محمد نعمانی؛ مسعود خنجرخانی؛ ابو سعید داورپناه


15. تطبیق نقش‌مایه دیو در نگاره‌های نسخه‌ی رامایانای فریر با نمونه‌های قبل و هم‌زمان با آن از منظر شمایل نگارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

ثمین مدبر؛ غلامرضا هاشمی؛ زهره طباطبایی


16. تحلیل بینامتنی ترجیع‌بندهای زیب‌النساء مخفی بر اساس نظریه اضطراب تأثیر هارولد بلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1398

احمد سنچولی


17. رابطه سببیت سبب مجمل در حقوق ایران ،انگلستان و هندوستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

علی روانان


18. نقش راه های مَکران در مناسبات ایران و هند در سده های نخست اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

عبداله صفرزایی


19. مقایسۀ ساختارِ مرزبان نامه و کلیله و دمنه (با تکیه بر نمودِ اندیشة هند و ایرانِ باستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1398

یعقوب فولادی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


20. عوامل موثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

مهدی هدایتی شهیدانی؛ دانیال رضاپور