نخستین ترجمۀ پنچتنتره به یک زبان خارجی (یعنی پهلوی) و سیاحت جهانی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش فارسی دانشگاه دهلی

چکیده

 پنچتنتره در زبان سانسکریت کتابی کلاسیک است دربارۀ حکمت عملی و سیاسی و راه و روش عاقلانه در امور روزانۀ زندگانی انسانیی، اما داستانها و فابلهای این کتاب با استفاده از هر دو گروه شخصیت های انسانی و غیر انسانی بیان شده است. این کتاب از زمان اولین ترجمۀ خارجیش به زبان پهلوی در قرن ششم میلادی، به شکلهای مختلف یعنی ترجمه ها، روایت ها و گزیده ها در سراسر دنیا سیاحت نموده است. داستان اولین ترجمۀ پنچتنتره به جای خود داستانی جالب چون بیشتر داستانها و حکایتهای این کتاب است. در این مقاله روایات اولین ترجمۀ خارجی این کتاب، قصه ها و جهانگردیش مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The First Extra-Indian (i.e. Foreign) Translation of Panchatantra into Pahlavi and Its Voyage round the World

نویسنده [English]

  • - -
-
چکیده [English]

The Panchatantra, a classical Sanskrit treatise on political-practical wisdom and wise conduct of affairs of daily life is a book of fables and stories based on non-human as well as human characters. It has travelled far and wide throughout the world in varied guises of translations, adaptations and trans-creations since its initial introduction to the outside world through the first extra-Indian (i.e. foreign) translation into the Pahlavi language in the 6th century A.D.  The story of the Panchatantra's translation into the Pahlavi language is in itself intriguing and fascinating as majority of its tales and narratives. This paper narrates the accounts of the first foreign rendering of this marvelous book of narratives and its voyage round the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panchatantra
  • first extra-Indian (i.e. foreign)
  • Translation
  • Pahlavi
  • voyage
  • around the world
 

— Ryder, (Arthur W)( 1956) Tr. Dandin. Dash-Kumara Charita or Ten Princes .translated from Sanskrit,Bombay: Jaico Pub. House,.

— Rypka, Jan. (1968) History of Iranian Literature, tr. from the German by P. Van Popta-Hofe, De Reidel..

— Shahnameh-e-Firdousi(1384 )Tehran: Elm Publication, Hijri Shamsi, p: 1206

— Sharma, Vishnu.( 1993) The Panchatantra. translated with an introduction by Chandra Rajan, Penguin Books.

— Wintornitz.( 1972) History of Indian Literature.New Delhi: Oriental Books Reprint Corp.,Delhi.