مروری توصیفی تحلیلی برتفسیر عبد الماجد دریابادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مولانا عبد الماجد دریابادی از مفسران سنی مذهب در قرن چهاردهم و و تفسیر او معروف به تفسیر ماجدی از تفاسیر مهم در شبه قاره هند است. ماجدی در قرن نوزدهم میلادی،زمانی که قرآن با چالشی جدید روبرو گردید به دفاع و شبه زدایی از قرآن پرداخت. از این رو تفسیری جدید مطابق با نیاز جامعه بشری در عصر حاضر به دو زبان اردو و انگلیسی ، ارائه داد. محتوی مهم این تفسیر، تحقیق ومعرفی این اثر ارزشمند را ضروری می سازد.
مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن معرفی مؤلف، وتبیین جایگاه و اهمیت این تفسیر، به ذکرویژگیها ونمونه های تفسیری پرداخته و چنین نتیجه می گیردکه تفسیرماجدی از مهمترین تفاسیر قرن 14 می باشدکه پاسخ به شبهات عصر، استخدام علوم در تفسیر قران، دوری از تفسیر به رای،مطالعه تطبیقی قران و صحف سابق،پاسخ مستدل به شبهات یهود و نصاری ،برخورداری از نثری روان و روشن،نشان دادن برتری نظام اجتماعی اسلام بر سایر نظامها و..... از مهمترین ویژگیهای این تفسیر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analytic Descriptive Review of AbdulMajeed Dorabadi

نویسنده [English]

  • mohamad bozorgzadeh
چکیده [English]

Maulana Abdul Majid Dharabadi, a Sunni religious commentator in the fourteenth century, and his commentary, is known as Majidi's commentary on important interpretations of the Indian subcontinent. In the nineteenth century, Magydi faced a new challenge when defending the Qur'an and defaming it. Hence, a new interpretation in accordance with the needs of human society in the present day was provided in both Urdu and English languages. The essential content of this interpretation, research and presentation of this valuable work is necessary.The present paper uses the descriptive-analytical method to introduce the author and the importance of this interpretation to the submissions and interpretative examples and concludes that the interpretation is one of the most important interpretations of the 14th century that responds to the doubts of the era, the employment of the sciences in the interpretation of the Quran , Avoidance of commentary on the ballot, a comparative study of the Qur'an and the former Qur'an, a well-grounded response to the doubts of the Jews and Christians, the enjoyment of a clear and progressive passion, the demonstration of the superiority of the social system of Islam to other systems, and ..... the most important features of this interpretation. Be

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretation
  • subcontinent
  • Majedi