گذری به هند: دیار مذاهبی دور امّا نزدیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان، دانشکده مدیریت، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

رمان «گذری به هند» نوشتة ای. ام. فورستر به همان میزان که گذری است بین نژادها، مذاهب، و عقاید سیاسی، اتصالی میان انسان‌ها در این دو اقلیم نیز هست. به نظر می‌رسد فورستر در رمان خود تلاش می‌کند برای نزدیکی غرب و شرق راه حلی انسانی و متمدنانه پیشهاد کند، اما راز و روش شناختن و نزدیک شدن به شرق چگونه در رمان «گذری به هند» تصویر شده است؟ در مقالة حاضر هدف آن است که به روشی کیفی و هرمنوتیکی با تمرکز بر خود داستان و مطالعه و تفسیر ساختار، درون‌مایه‌ها، و نمادهای آن، آنچه در دنیای ذهن فورستر راز شناخت و نزدیکی به شرق بوده آشکار شود. راه حل البته رازی مگو، نهفته، و نایافته نیست، بلکه چنان‌که در این رمان به تصویر کشیده شده، پیشاپیش به صورت طبیعی در گونه‌گونی و رنگارنگی طبیعت و فرهنگ هند حضور دارد. ساختار، نمادها و درونمایه‌های اثر، با به تصویر کشیدن امکان وحدت در عین گونه‌گونی، همه در خدمت این‌اند که نشان دهند تقریب مذاهب امکان پذیر است، به شرط آنکه هر کس پایبند اعتقادات خود باشد و به اعتقادات دیگران احترام بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Passage to India: The Land of Distant but Close Religions

نویسنده [English]

  • Esmail Zare Behtash
ٍEnglish Department, Faculty of Management, Chabahar Maritime University
چکیده [English]

A Passage to India, written by E. M. Forster, is not just as a passage among races, classes, religions and political ideas, but it is also a connection among human beings within the two Lands: lands of East and West. Forster endeavours to offer a humane and civilized solution to get these two lands together, but how? The present study tries to shed light on the text and with resort to a qualitative and hermeneutic approach discover the themes and symbols presented in the text to unveil the mystery lodged in the mind of the writer. The solution to this reconciliation is not so mysterious or unachievable, but it is already present in different forms and colors in Indian culture. The narration, symbols, and themes of the work are all together doing their best to show that proximity of religions is feasible and despite difficulties of living in the Universe, the human race is in search of a more lasting home. And that proximity of religions is achievable provided that each respects the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proximity of religions
  • Mosque
  • Caves
  • Temple
  • Modernity