بررسی مسئولیت مدنی افراد ناتوان ذهنی در حقوق ایران، هند و افغانستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از مهمترین مباحث مطرح در حقوق مسئولیت مدنی، مسئولیت افراد ناتوان ذهنی(صغار و مجانینِ فاقد تمیز و ناتوان در ادراک) در قبال اعمال زیان بارشان می باشد که در حقیقت یکی از مهم‏ترین ابعاد ناظر به کیفیت دخالت عناصر ذهنی و روانی است که در تمامی نظام‏های حقوقی دنیا از دیرباز محل مناقشه و اختلاف شدید واقع شده‌است. به‏نظر حقوق مسئولیت مدنی در قبال این مسئله، بر سر یک دو راهی قرار دارد؛ در یک‌سو مسائل عاطفی، اخلاقی و ناظر به انصاف و عدالت ماهوی‌ است که خواهان تعدیل (مطلق یا نسبی) مسئولیت مدنی این افراد می‌باشد و در سوی مقابل، دغدغه‏ایجاد شرایط مطلوب اجتماعی در سایه عدالت صوری‌محض است که بر حمایت از شخص زیان‌دیده تکیه دارد. در اینکه کدامیک از طرفین این موازنه بر طرف مقابلش چربش دارد، پاسخ نظام‏های حقوقی متفاوت است. به نظر در این مسأله، آمیزه‏ای از عدل ماهوی (در سایه احساسات عمومی- عاطفی) با نظم (در سایه مطلوبیت اجتماعی) می‏تواند توازن و دورنمای مناسبی در راستای برقراری هدف غایی عدالت و توازن ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating civil liability of mentally disabled people in law of iran, india and Afghanistan

نویسندگان [English]

  • alireza abin 1
  • Ehsan Samani 2
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Sistan and Baluchestan University
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

One of the most important issues in civil liability law is the responsibility of mentally disabled people (males and criminals who are not clean and unable to perceive) for their loss of life, which is in fact one of the most important aspects of the quality of interference between mental and mental elements. Which has long been the subject of intense controversy in all legal systems in the world. In terms of civil liability, this is a two way path; on the one hand, it is emotional, ethical and observant of the fairness and justice that demands the absolute (or relative) adjustment of the civil liability of these people. On the other hand, the concern is to create favorable social conditions in the light of formal justice, which relies on the protection of the injured person. The response of the legal systems is different in which of the parties this balance is on its side. In this regard, a mixture of the true justice (in the shadow of general-emotional feelings) with order (in the light of social desirability) can draw the balance and the prospect of establishing the ultimate goal of justice and equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Civil liability"
  • "mental disability"
  • "harmful actions"
  • "IRAN rights & India"
  • "Afghanistan