مطالعه تطبیقی مسجد رنگونی‌ها با مساجد امام اصفهان و کوصومبا بنگلادش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

شناخت نحوه گفتگوی بین دو تمدن در خلال مقایسه تطبیقی بروندادهای فرهنگی آنها امکان‌پذیر است. مسجد رنگونی‌ها توسط مسلمانان شبه قاره هند در آبادان احداث شده است. این مسجد دارای ظاهری مشابه با مساجد شبه قاره هند است. تحقیق حاضر در پی آنست تا به مولفه های گفتگوی بین دو معماری ایران و معماری شبه قاره در بناهای مذهبی بپردازد. لذا در قالب مطالعه‌ی‌ تطبیقی و بر پایه روش‌های موردکاوی و تفسیری-تاریخی، عناصر معماری مسجد رنگونی‌ها در قیاس با مسجد امام اصفهان و مسجد کوصومبا در بنگلادش بررسی شده است. با توجه به اهمیت شکل و مفاهیم فضا، تلاش شده است فارغ از مباحث کالبدی و ظاهری، مفاهیم متعددی از جمله سلسله مراتب دسترسی، نحوه ارتباط با پیرامون و سازماندهی فضایی دو بنا مطالعه گردد. نتایج نشان‌دهنده آنست که مسجد رنگونی‌ها از لحاظ کالبدی پیوستگی‌های خود را با فرهنگ معماری سرزمین اصلی، برقرار نموده است با این حال در زمینه نحوه شکل‌گیری و سلسله مراتب فضا از معماری ایرانی تاثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study between the Rangooniha mosque, Imam Mosque in Isfahan and Kousumba in Bangladesh

نویسنده [English]

  • behzad vasigh
Assistant professor, Department of Architecture Jundi-Shapur University of Technology, Dezful Iran,
چکیده [English]

A comparative comparison between two civilizations and cultures can be made by comparing two cultural products. The Rangooniha mosque was constructed by Muslims in the subcontinent of India in Abadan. The mosque is similar to the mosques of the Indian Subcontinent. The present research seeks to address the components of the dialogue between two Iranian architectures and the architecture of the subcontinent in religious buildings. The research has been carried out on the basis of a comparative study and a case-study and historical interpretation method. The architecture elements of the Rangooniha mosque are compared with Imam Mosque of Isfahan and Kusumba Mosque in Bangladesh. Regardless of the importance of space shapes and concepts, it has been tried to study several concepts, including access hierarchy, how to communicate with the periphery and the spatial organization of the two buildings, regardless of the physical aspects. The results show that the Rangooniha mosque is linked to the architecture of the mainland in term of form. However, Iranian architecture influence the Rangooniha mosque spaces by hierarchy of space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangoon mosque
  • Imam Isfahan mosque
  • Kushumba Mosque
  • Indian subcontinent