نقش راه های مَکران در مناسبات ایران و هند در سده های نخست اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه ولایت - ایرانشهر

چکیده

سرزمین مکران در جنوب شرق ایران با وجود شرایط اقلیمی و طبیعی تقریبا نامساعد، در سده‌های نخست اسلامی از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار بود. دسترسی به آب‌های آزاد و به خصوص واقع شدن بین دو حوزه تمدنی ایران و هند، اهمیت فوق‌العاده‌ای به این سرزمین بخشیده بود. جغرافیای طبیعی تقریبا نامساعد در کنار موقعیت جغرافیایی حساس و چگونگی ایفای نقش موقعیت جغرافیایی این سرزمین در زمینه رونق و توسعه راه‌های دریایی و زمینی سؤال برانگیز است. با توجه به تمهیدات نظامی، امنیتی، ترابری و غیره که در سده‌های نخست اسلامی بکار گرفته شد، علی‌رغم موانع طبیعی و حتی انسانی، راه‌ها و جاده‌های مواصلاتی مکران رونق بسزایی پیدا کرد و نقشی عمده در مناسبات ایران و هند در آن زمان ایفا می‌نمود. هدف این نوشتار تبیین اهمیت کاربردی راه‌های مکران در روابط و مناسبات ایران و هند در سده‌های نخست اسلامی است. تحقیق مورد نظر به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تا حدودی مشاهدات میدانی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Makoran's ways in the relations between Iran and India in the first Islamic centuries

نویسنده [English]

  • abdolah safarzaie
Assistant Professor, Department of History, University of Velayat
چکیده [English]

The land of Makoran in southeastern Iran, despite the almost unfavorable climatic and natural conditions, had a special geographical location in the early Islamic centuries. Access to free waters, especially the location between the two Civilization of Iran and India, had given great importance to this land. Natural geography is highly vulnerable to geographic location and the role of the geographic location of this land in creating, prospering and developing land and sea routes is questionable and feasible. Considering the measures that were used in the first Islamic centuries, despite the natural and even human obstacles, Makoran's roads and roads were booming and played a major role in the relations between Iran and India at the first Islamic centuries. The purpose of this article is to explain the practical importance of the ways of Makoran in the relations between India and India within the timeframe. The research has been done by historical method and descriptive-analytical method using library resources and field research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • India
  • Makoran
  • Islamic First Century