عوامل موثر بر استمرار بحران امنیتی در پاکستان و پیامدهای آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم سیاسی/ دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل/ دانشگاه گیلان

10.22111/jsr.2020.20589.1629

چکیده

پس از استقلال پاکستان و شکل‌گیری نظام جمهوری مبتنی بر شریعت اسلام، اوضاع داخلی ناآرام و نظام سیاسی متزلزل در این کشور وجود داشته است. معضل قابل تامل پاکستان، مربوط به ساختار داخلی این کشور و دخالت بیگانگان است. مناقشه‌های قومی و سرزمینی، بی‌ثباتی سیاسی، نداشتن توسعه اقتصادی و اجتماعی، تهدیدهای فراملیتی، جرایم سازمان‌یافته و بالاخره رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای مهم‌ترین چالش‌های امنیتی در پاکستان بوده است. با توجه به شرایط کنونی پاکستان، این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که پس از استقلال پاکستان، چه عواملی زمینه‌های شکل‌گیری بحران امنیتی در این کشور را ایجاد کرده‌اند؟ روش پژوهش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش حاکی از این است که در پاکستان ترکیب پیچیده و چندلایه‌ای از عوامل داخلی و خارجی که تأثیرات تقویت‌کننده‌ای بر یکدیگر دارند، باعث شکل‌گیری بحران امنیتی شده است. نوآوری این پژوهش، تببین تحولات پاکستان از منظر مطالعات امنیتی جهان سوم و رویکرد لیتل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on the continuation of security crisis in Pakistan and its consequences

چکیده [English]

After the independence of Pakistan and the formation of a republic based on the Shari'a of Islam, there has been an unsettled domestic situation and a shaky political system in this country. The pervasive dilemma of Pakistan relates to the internal structure of this country and the involvement of foreigners. Ethnic and territorial conflicts, political instability, lack of economic and social development, transnational threats, organized crime and, finally, regional and international powers' rivalries have been the most important security challenges in Pakistan. Given the current situation in Pakistan, this paper seeks to answer the question that what factors behind the rise of the security crisis in Pakistan after the independence of Pakistan? The method of this research is descriptive-explanatory and Data gathering was carried out by library and document research. The most important findings of the research indicate that, a complex and multi-faceted combination of internal and external factors that have amplifying effects on each other, have led to the formation of a security crisis in Pakistan. The innovation of this study is to explain Pakistani developments from the perspective of Third World Security Studies and from the viewpoint of Little theory of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pakistan
  • Islamic radicalism
  • third world security
  • South Asia
  • Iran