مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22111/jsr.2020.29190.1920

چکیده

«أو» حرف ربطی است که در عربی، بیشتر به معنی تخییر آمده است و در فارسی به «یا» ترجمه می‌شود؛ اما در قرآن، این حرف، از نظر بلاغی و کاربردهای علم معانی، مفاهیم مختلفی را در برمی‌گیرد؛ مانند ابهام، بل، اباحه، شک، تبعیض و تقسیم. دهلوی در ترجمة خود، تناسب معنایی بین ترجمه با معنای ثانوی حرف «أو» را رعایت کرده و به نقش آن در زبان عربی و معانی بلاغی آن، توجه کرده است.
سؤال اصلی پژوهش این است که کدام یک از ترجمه های ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند، بیشترین رویکرد را به کاربرد معانی بلاغی "أو" داشته‌اند.
این مقاله با روش تحلیل مقایسه‌ای و بیان معانی مختلف حرف «أو» ، به بررسی کاربرد بلاغی آن در ترجمه های مذکور پرداخته است، نتیجۀ تحقیق نشان می دهد که ولی الله دهلوی در ترجمة حرف «أو»، بیشترین رویکرد را به معانی بلاغی آن نسبت به دو مترجم دیگر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Rhetorical Meanings of "aw" (particle of conjunction) in Dehlawi, Meybodi, and Fooladvand's Translations of the Quran

نویسندگان [English]

  • javad assarroudi 1
  • Mahmood Abbasi 2
  • Abdolali Oveisi 2
1 PhD student of Persian language and literature Dept, University of Sistan and Baluchestan
2 Associate of Persian language and literature Dept, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

In the Arabic language, "aw" is a particle of conjunction that mostly means discretion, and in the Persian language is translated into "or". However, in the Quran, in terms of rhetoric and semantics, "aw” encompasses a variety of implications such as "ambiguity", "connective was" (meaning and), "but”, “concession", "doubt", "discrimination", and "division". In his translation, Dehlawi observes the semantic symmetry between the translation and the secondary meaning of the particle "aw" and considers its role in the Arabic language and its rhetorical meaning.
The main question of this research is which one of Dehlawi, Meybodi, and Fooladvand's Translations has the most approach to the use of rhetorical meanings of "aw".
Using comparative analysis and expressing different meanings of "aw" in mentioned translations, this article has studied the use of rhetorical meanings of "aw" in these translations. The results showed that in his translation of "aw", Dehlawi has had the most approach to its secondary meanings more than the other two translators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • The letter of "ow"
  • Rhetorical Meanings