نویسنده = مراثی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و طبقه بندی نقوش حیوانی موجود در قالی های تیموریان هند

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 7-28

رضوان احمدی پیام؛ محسن مراثی