نویسنده = غلامی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عبّاسی گُجراتی و ویژگی های آن

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 47-64

محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی؛ احمد غلامی