نویسنده = بساک، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر داستانی در منظومۀ «عصمت نامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1398

زهره طهرانی پور؛ رضا اشرف زاده؛ حسن بساک