نویسنده = حسین آبادی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اسطوره‌های مرگ در بینش هندی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 25-42

زهرا حسین آبادی