نویسنده = گلی، مهرناز
تعداد مقالات: 1
1. عبدالماجد دریابادی و ویژگی‌های تفسیر او

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-28

محمد بزرگزاده؛ مهرناز گلی