نویسنده = لطیفی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 3
2. آیین های سوگواری در دین هندویی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 133-146

عبدالحسین لطیفی


3. آداب و شعائر مربوط به مرگ در دین هندویی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 85-106

عبدالحسین لطیفی