نویسنده = سرافرازی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. نقش شاهزادگان صفوی در دربار مغولان هند

دوره 10، شماره 35، پاییز و زمستان 1397، صفحه 195-214

حمیده ملک پور افشار؛ عباس سرافرازی


2. تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر گونه های تاریخ نویسی تیموریان هند

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 25-48

عبدالله صفرزایی؛ عباس سرافرازی