نویسنده = صابردوست، مینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان

دوره 6، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 49-70

امیر حمزه سالارزایی؛ مینا صابردوست