نویسنده = کیخا، بتول
تعداد مقالات: 1
1. فهرست نامه‌های نسخ خطی فارسی در هند

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 173-198

بتول کیخا