نویسنده = تقدس نژاد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 49-68

فریده طالب پور؛ زهرا تقدس نژاد