نویسنده = محسنی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی‌شناسی دریافت یاوس(

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 173-192

آتنا ریحانی؛ مرتضی محسنی؛ غلامرضا پیروز؛ مسعود روحانی