نویسنده = عصاررودی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

جواد عصاررودی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا