نویسنده = فلاحی، زیبا
تعداد مقالات: 1
1. عناصر و اشیاءِ فراطبیعی درمنظومه ی "کامروپ و کاملتا"

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 157-177

احمدرضا یلمه ها؛ زیبا فلاحی