نویسنده = افضل طوسی، عفت السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوت نگاره های عبدالصمد شیرازی در دربارشاه طهماسب صفوی و گورکانیان هند

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 23-42

عفت السادات افضل طوسی؛ ندا هوشمند مفرد