نویسنده = گلی، مهرناز
تعداد مقالات: 2
1. مروری توصیفی تحلیلی برتفسیر عبد الماجد دریابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

مهرناز گلی؛ محمد بزرگزاده