نویسنده = تقوی، عابد
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 151-167

سید رسول موسوی حاجی؛ عابد تقوی؛ ثریا شریفی نژاد