نویسنده = اویسی کهخا، عبدالعلی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل سبکی اوّلین شرح دیوان انوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 83-102

فراست عسکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمود عباسی


2. تکواژهای اشتقاقی در غزل‌های امیر حسن سجزی دهلوی

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 61-80

محمود شیخ؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


3. ویژگی های سبکی تاریخ ایلچی نظام شاه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 7-28

عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمد چهارمحالی