نویسنده = صالحی نیا، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 107-134

محمد سعید میرزایی؛ مریم صالحی نیا