نویسنده = فروغی نیا، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نقشه محرابی بر منسوجات سنتی ایران و هند

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 69-92

مریم فروغی نیا