نویسنده = رضایی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات ساختاری کلمات عربی در اثر ورود به شبه‌قاره هند

دوره 11، شماره 37، پاییز و زمستان 1398، صفحه 61-72

رضا رضایی؛ مرضیه قاسمیان


2. زبان فارسی در هند بر اساس ملاحظات ابن‌بطوطه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 47-66

رضا رضایی؛ محمد شیخ