نویسنده = طالب پور، فریده
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی نقوش رودوزی های پوشاک زنان هرمزگان و هند

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 161-175

سمیه نوری زاده؛ فریده طالب پور


2. بررسی تطبیقی نقوش شال‌های ایران و کشمیر

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 49-68

فریده طالب پور؛ زهرا تقدس نژاد