نویسنده = عباسی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة معانی بلاغی «أو» در ترجمة قرآن ولی الله دهلوی، میبدی و فولادوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

جواد عصاررودی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


2. بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 29-50

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی