نویسنده = شیخ، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تکواژهای اشتقاقی در غزل‌های امیر حسن سجزی دهلوی

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 61-80

محمود شیخ؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا