نویسنده = عباسی، محمود
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تحلیل گونه های هنجارگریزی در غزل‌های امیرحسن سجزی دهلوی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 51-78

عباسعلی آهنگر؛ محمود عباسی؛ مهدی رجب زاده


2. بررسی موسیقی درونی در اعجاز خسروی و خزاین الفتوح امیرخسرو دهلوی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 69-82

ابراهیم رضایی؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمود عباسی


3. تحلیل سبکی اوّلین شرح دیوان انوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 83-102

فراست عسکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمود عباسی


4. تکواژهای اشتقاقی در غزل‌های امیر حسن سجزی دهلوی

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 61-80

محمود شیخ؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا