نویسنده = واثق عباسی، عبدالله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مؤلفه‌های تاریخی ـ ادبی منظومه‌ی حماسی شاهنامه‌ی نادری

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 43-58

کمال رضایی شعبان؛ محمود حسن آبادی؛ عبدالله واثق عباسی


2. مرشدیه و بازتاب آن در شبه قاره

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 77-96

فاطمه عرفانی واحد؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمد امیر مشهدی