نویسنده = عسکری، فراست
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سبکی اوّلین شرح دیوان انوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 83-102

فراست عسکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ محمود عباسی