نویسنده = اتحادی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 29-50

حسین اتحادی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی


2. نقد و تحلیل استعاره در شعر بدر چاچی

دوره 8، شماره 26، بهار 1395، صفحه 7-22

حسین اتحادی