نویسنده = حیدری، ملیکا
تعداد مقالات: 1
1. روابط فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با زرتشتیان ایران

دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 109-120

رضا مهر آفرین؛ ملیکا حیدری