نویسنده = نوری زاده، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی نقوش رودوزی های پوشاک زنان هرمزگان و هند

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 161-175

سمیه نوری زاده؛ فریده طالب پور