نویسنده = بارانی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. نمود عشق در دیوان حیدری تالپور

دوره 3، شماره 6، بهار 1390، صفحه 31-46

محمد بارانی؛ میثم جمشیدی منش


2. نگاهی کوتاه به زندگی وزبان ادبی جعفری تالپور

دوره 2، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 41-54

محمد بارانی