نویسنده = بارانی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. معرفی و تحلیل ساختی اختتام مثنوی، اثر مفتی الهی بخش کاندهلوی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 113-136

نصیر احمد سیدزاده؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


2. بمبئی؛ ساحل زیبای تجارت و تماشا

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 7-24

محمد بارانی