نویسنده = کمار، راجندر
تعداد مقالات: 2
2. نگاهی به داستان نویسی معاصر هند

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 57-104

مریم خلیلی جهانتیغ؛ راجندر کمار